MUĞLA DELTA İLAÇLAMA

2008 yılında Ziraat Mühendisi Ahmet Sabri TÜRKAY tarafından kurulan DELTA İLAÇLAMA VE SULAMA SİSTEMLERİ firması halk sağlığı alanında haşere ilaçlama hizmeti vermeye başlamıştır. Şirket aynı zamanda zirai danışmanlık hizmetinde bulunmuştur.01.01.2014 tarihi itibariyle firmayı Ziraat Teknisyeni Serkan GÖKCE devralmıştır. Bu tarihten sonra firma MUĞLA DELTA İLAÇLAMA unvanı ile hizmet vermeye devam etmiş, kısa zamanda sektörün öncülerinden biri olmuştur.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bütün çalışanlar sağlık, kişisel güvenlik, uygulama şekilleri, çevre güvenliği konusunda eğitime tabi tutulmakta ve eğitimler periyodik şekilde devam etmektedir.

Tüm uygulamalarımız hakkında bilgi verme ve uygulamalarımızın izlenebilirliği, kayıtların düzenli tutulması ve istendiği zaman hizmet alan kuruluşa verilebilmesi, kayıtları izlenebilen ve korunan haşere kontrol programı sunulmaktadır.

27.01.2005 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan “Halk Sağlığı Alanında haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kurallarına göre uygulama yapılmaktadır.

İlaçlamalarda WHO (World health organization) tarafından tavsiye edilen ve T.C. Sağlık bakanlığınca halk sağlığı alanında ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılmaktadır.

Kimyasal ilaç uygulamaları tavsiye edilen doz değerlerini aşmadan halk sağlığı ilaçları ile gerçekleşmektedir.

Ekipler ve ekip listeleri hizmet alan kuruluşa bildirilir.

Uygulama alanı içinde olması muhtemel bütün tehlikeler güvenlik ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanır ve değerlendirilir. Tanımlama ve değerlendirmeler yazılı hale getirilir. Ayrıca ilgili tehlikelerin kontrolü de yapılarak kontrol tutanağında yer alır.

İzleme yöntemi, izleme sıklığı, izlemeden sorumlu personel, izleme sonuçlarının kayıtları şirketimizin bürosunda saklanır.

ŞİRKET OLARAK BİZ;

  • Karlı ve uzun dönemli Sürdürülebilir Büyümenin sağlanmasını,
  • Büyümeyi gerçekleştirmek için, “Hedef Pazar Dünya” yaklaşımından yola çıkarak pazar payının arttırılmasını,
  • Yenilikçi ürün ve uygulamalarla hızla değişen dünyada daha fazla tüketiciye ulaşılmasını,
  • Kurumsal sorumluluk bilinciyle geleceğin garanti altına alınmasını,
  • Hedeflediğimiz bir şirket olmak için, organizasyonun bileşenlerinin entegrasyonunun ve optimizasyonunun sağlanmasını,

HEDEFLEMEKTEYİZ.