Tahta Kuruları

Tahta Kuruları

Memelilerden kan emerler. Geceleri yalnızca kan emmek amacıyla konukçularına gelirler, diğer zamanlar karanlık yerlerde saklanırlar. Vücut büyüklükleri beslenme durumuna göre 3-6 mm, üstten basık, oval yapılıdırlar. Yaşamları bir yıldan fazla sürer. İnsanların bulundukları her yerde bulunurlar. Genellikle beslenmede ince damarları seçerler, beslenme sırasında konukçu hissetmez. Beslendikten sonra kaşıntı başlamaktadır. Bir defa beslendiklerinde kan bağırsaklarında uzun süre kalır ve ihtiyaç duydukları anda kullanırlar. Nimfler 6 aydan, erginler 1 yıldan fazla açlığa dayanabilirler.

Chagas, kala-azar, tekrarlayan humma, yersinia, cüzzam, antrax, paratifo, tularemi hastalıklarını bulaştırırlar.